VONK* weer stap dichterbij, verkeersschool Leeuw weg uit Genneper Parken

De Gemeente Eindhoven heeft in april overeenstemming bereikt met Verkeersschool Leeuw over het beëindigen van de erfpacht. Het vertrek van Leeuw uit Genneper Parken is een belangrijke mijlpaal voor VONK*. Een gedeelte van het Leeuw-terrein is onderdeel van het toekomstige museumpark VONK*. 

Groene uitstraling 
De realisatie van Museumpark VONK* zorgt voor een duurzame kwaliteitsimpuls voor het cultuurhistorisch landschap, het groen en recreatie in de Genneper Parken. Het Leeuw-terrein omvat circa 1,9 hectare, waarvan nu circa 1,2 hectare is verhard. Een kwart van het huidige terrein wordt in straks door museumpark VONK* benut. Het museumpark krijgt een zeer groene uitstraling. De resterende driekwart van het terrein, die niet door VONK* wordt gebruikt, wordt volledig openbaar groen met onverharde paden. Dit zorgt voor een vergroening van dit Noordelijke gedeelte van de Genneper Parken.

BestemmingsplanprocedureOp dit moment werkt VONK* aan het ontwerpbestemmingsplan. Voordat het college een besluit neemt wordt er door onder andere Trefpunt Groen, het Waterschap en de Provincie Brabant nog naar het plan gekeken. De volgende stap is dan een collegebesluitwaarna het ontwerpbestemmingsplan VONK* zes weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze termijn kan eenieder op het plan reageren. De planning is dat later dit jaar het bestemmingsplan in de Gemeenteraad in stemming wordt gebracht.