Groen

De parkachtige omgeving van de Genneper Parken is onlosmakelijk verbonden met het museumconcept. In de uitbreiding van het museum wordt continu rekening gehouden met deze groene omgeving. Bovendien geeft de uitbreiding van het huidige openluchtmuseum de omgeving een extra groene impuls doordat het rijschoolterrein plaatsmaakt voor nieuw openbaar park.

Groenplanontwerp

Voor het groenplan zijn de bestaande ecologische waarden en structuren als uitgangspunt genomen. Op die manier spelen we optimaal in op de lokale ecologische omstandigheden. In het ontwerp is rekening gehouden met de functie en waarde van groen in zijn algemeenheid door bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress, de opvang van CO2 en verrijking van de biodiversiteit.