Planning

De ontwikkeling en planning van het museumpark zijn afhankelijk van ruimtelijke procedure en vergunningverlening. Dat is bepalend voor wanneer er gestart kan worden met de bouw en aanleg van het museumpark. Verwacht wordt dat Museumpark Vonk eind 2025 de deuren zal openen.

Onderstaande planning is onder voorbehoud, afhankelijk van wanneer er gestart kan worden met de bouw.

September 2023 / december 2023

Start uitwerking vonken en decor Maakschuur, uitwerking werkwijze en start eerste pilot. 

Januari 2024 /

juli 2024

Uitwerking en technische tekeningen vonken en decor, verfijning werkwijze en uitbreiding pilots, waaronder tenminste één nieuwe vonk. 

Augustus 2024 /

oktober 2025

Productie en realisatie vonken en decor Maakschuur, vertaling werkwijze in praktische handleiding, training van medewerkers en uitvoering van twee vonken. 

November 2025

Realisatie en opening Museumpark Vonk.