Werkwijze Maakschuur 

Het uitgangspunt ‘samen geschiedenis mee maken’ wordt in Museumpark Vonk consequent vertaald in een co-creatieve en participerende werkwijze. Deze werkwijze ontwikkelt het museum speciaal voor de Maakschuur, zodat bezoekers de mogelijkheid krijgen om mee te bepalen hoe historische thema’s worden verteld en verbeeld.

De verbeelding gebeurt door middel van levensgrote interactieve installaties: vonken. Vonken komen altijd op co-creatieve wijze tot stand, doordat lokale gemeenschappen, makers, producenten, onderwijs en bedrijfsleven erbij betrokken worden.    

De werkwijze van de Maakschuur bestaat uit vijf verschillende fasen:

  1. Meedenken

  2. Mee vormgeven

  3. Mee maken

  4. Mee plaatsen

  5. Mee beleven

De eerste drie fasen vinden plaats in de Maakschuur, fase vier en vijf vinden plaats in het museumpark. De vijfde en laatste fase, mee beleven, gaat over de verschillende niveaus van interactie die de vonken bieden. Sommige maken de bezoeker nieuwsgierig, zetten aan het denken of lokken fysieke interactie uit. Kinderen worden uitgenodigd ermee te spelen, of erin/erop te klimmen en klauteren terwijl volwassenen het verhaal achter een vonk ontdekken.