Nieuws

Het laatste nieuws rondom de ontwikkelingen van Museumpark Vonk.

Museumpark Vonk ontvangt bijdrage voor meerjarenregeling co-creatie

11 juli 2024

Onze stichting Eindhoven Museum heeft een prachtige bijdrage van € 400.000 toegekend gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie via de meerjarenregeling co-creatie 2025-2028. Met deze extra steun kunnen we de ontwikkeling van Museumpark Vonk verder vormgeven en stap voor stap tot uitvoering gaan brengen.

Deze financiële steun betekent niet alleen een belangrijke stap voor ons museum, maar ook voor de inwoners van Eindhoven. Met deze bijdrage kunnen we Museumpark Vonk namelijk nog meer van, voor en door de stad maken.

Kick-off event Weerbaar Dommelland

21 juni 2024

Op donderdag 20 juni vond het kick-off event van project Weerbaar Dommelland plaats. Dit project is onderdeel van het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Tijdens het event onderstreepten de deelnemende bestuurders hoe belangrijk internationale samenwerking is voor het klimaat-adaptief maken van het stroomgebied van de Dommel. Om de start van het project te markeren is gezamenlijk een puzzel gelegd en zijn de drie werkpakketten van het project gepresenteerd.

Onze directeur-bestuurder Ward Rennen heeft tijdens het event de rol van Museumpark Vonk als onderdeel van de Stichting Eindhoven Museum nader toegelicht. Hij legde uit dat onze brede publieksfunctie het mogelijk maakt inwoners en gebruikers van het gebied te laten begrijpen dat er maatregelen worden genomen om water in droge periodes vast te houden en in natte periodes op te vangen.

Als toegift konden de aanwezigen met een VR-bril en maquette alvast een kijkje nemen in ons toekomstige museumgebouw.

Museumpark Vonk draagt bij aan een weerbaar Dommelland

30 mei 2024

Samen met andere Belgische en Nederlandse organisaties werkt Museumpark Vonk binnen het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei. Als deelnemer van project Weerbaar Dommelland zullen wij hier op twee manieren aan bijdragen.

Ten eerste ontharden we samen met de gemeente Eindhoven het rijschoolterrein en maken we daar deels openbaar park en deels museumpark voor bezoekers van. Met de aanleg van een klimaatrobuust landschap, met onder andere poelen en wadi's, vergroten we het waterbufferend vermogen in de Genneper Parken.

Op de tweede plaats gebruiken we de Interreg-bijdrage voor het verminderen van piekbelasting van het riool bij hevige regenval en grote bezoekersaantallen. Dit doen we door een groen dak aan te leggen op het nieuwe museumgebouw. Het groene dak vangt regenwater maximaal op en houdt het vast, zodat er bij zware regenval een sponswerking ontstaat. Het ‘zwarte water’ uit de toiletten zuiveren we via een hydrofytenfilter en hergebruiken we om in droge periodes het dak te beregenen. Op die manier dempen we piekbelasting van het riool op dagen met veel bezoek en voorkomen we dat leidingwater gebruikt wordt voor beregening.

Project Weerbaar Dommelland wordt gefinancierd door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en loopt van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2027.

Museumpark Vonk krijgt biobased museumgebouw

30 april 2024

Museumpark Vonk heeft straks het eerste museumgebouw in Nederland waarbij op grote schaal en op veel verschillende manieren biobased materialen en duurzame technieken worden toegepast. Volgens directeur-bestuurder Ward Rennen gebruikten mensen vroeger materialen uit de directe omgeving om hun huizen te bouwen. "Met biobased gaan we voor een deel terug naar die traditie." De materialen zorgen bovendien voor een natuurlijke verbinding met de bestaande historische gebouwen van het preHistorisch Dorp.

Stichting Eindhoven Museum heeft architect Marco Vermeulen de opdracht gegeven het gebouw te ontwerpen, vanwege zijn ervaring met houtbouw en affiniteit met biobased-materiaaltoepassingen. "Het museumgebouw lijkt uit het landschap te zijn gesneden en opgetild en toont het als het ware de voedingsbodem waarop de regio tot bloei is gekomen.” Het museumgebouw is zowel qua vorm als materiaalgebruik onderdeel van de groene omgeving van de Genneper Parken. Het groene dak met inheemse planten en struiken is toegankelijk voor bezoekers en biedt een mooi uitzicht.

Bekijk het nieuwe museumgebouw in deze videoanimatie.

Lees ook het uitgebreide artikel op ED.nl.

Meer over de architectuur lees je op Architectenweb.nl.

Raad van State wijst schorsingsverzoek bestemmingsplan af

7 maart 2024

Het schorsingsverzoek tegen het bestemmingsplan voor de realisatie van Museumpark Vonk bij de Raad van State is op dinsdag 5 maart door de rechter afgewezen. Dit betekent dat de gemeente Eindhoven door mag gaan met het verlenen van de benodigde vergunningen voor de bouw van het museumgebouw en de aanleg van het museumpark. Op 28 mei dient nog de bodemprocedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan. Als de uitkomst van deze bodemprocedure in het voordeel van Museumpark Vonk uitvalt, kan de bouw naar verwachting in het najaar van 2024 starten.

Op de website van het Eindhovens Dagblad lees je hier meer over.

Raad van State behandelt voorlopige voorziening

16 februari 2024

Op donderdag 15 februari is bij de Raad van State de voorlopige voorziening voor Museumpark Vonk behandeld. Binnen enkele weken wordt een uitspraak over de voorlopige voorziening verwacht. Wij zien deze uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Lees ook het artikel op ED.nl.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep toegankelijkheid

1 december 2023

Op donderdag 28 november vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep toegankelijkheid. Museumpark Vonk wil bezoekers zelfstandig en gelijkwaardig de verhalen uit de geschiedenis laten beleven. Hiervoor is een goede toegankelijkheid een vereiste.

Leden van de klankbordgroep werden tijdens deze eerste sessie meegenomen in de plannen voor het nieuwe museum en de schetsontwerpen. Architect Marco Vermeulen presenteerde een speciale voelmaquette waarmee de deelnemers de routing in het nieuwe museumgebouw konden ervaren.