Co-creatie

De werkwijze van de werkplaats combineert participatie voor het grote publiek met co-creatie met specifieke gemeenschappen. Het grote verschil tussen beide vormen van betrekken van publiek zit in de intensiteit en het opbouwen van relaties.

Waar een reguliere museumbezoeker via verschillende activiteiten eenmalig mee denkt en mee bouwt aan vonken, gaat het museum met vertegenwoordigers van specifieke gemeenschappen langdurige samenwerkingen aan. Op deze manier willen we gemeenschappen verbinden met het museum en ook een stem en plek geven in het museum. Co-creatie is een dynamisch proces en iedere gemeenschap vraagt om eigen benadering en vorm. We geven hierbij een eerste doorkijk van de stappen die we op het vlak van co-creatie gaan zetten:


Meedenken

Voor het meedenken wordt een stadsraad ingesteld die een paar keer per jaar bij elkaar komt om het museum te adviseren over onderwerpen, aanpak en netwerk. Zij zullen ook een klankbordgroep zijn om ontwikkelingen binnen het museum aan voor te leggen. Voor de ontwikkeling van educatieve programma’s van Museumpark Vonk richten we een docentenraad op. Op die manier krijgt het onderwijs een stem in de onderwerpen en in de wijze waarop we het educatieve aanbod ontwikkelen.

Mee vormgeven

In de fase mee vormgeven wordt een projectteam ingericht dat tijdens het ontwerpproces intensief samenwerkt met vertegenwoordigers en gemeenschappen uit de regio die inhoudelijk aansluiting hebben bij het onderwerp. 

Mee maken

Het mee maken gebeurt door mbo-vakstudenten, deskundige vrijwilligers, technische vaklui en uiteindelijk ook de bezoeker. 

Een bouwsel dat af is wordt op feestelijke wijze vanuit de werkplaats in het park geplaatst, dit is fase vier. Samen met betrokken gemeenschappen bepaalt het museum de vorm en inhoud van het programma en geeft hier in gezamenlijkheid uitvoering aan.