Eindhoven Museum en High Tech Campus Eindhoven ondertekenen convenant ‘parkeervoorziening bezoekers Museumpark Vonk'

Eindhoven Museum en High Tech Campus Eindhoven hebben woensdag 8 juni het convenant ‘parkeervoorziening bezoekers Museumpark Vonk’ ondertekend. Hiermee is een oplossing gevonden voor de parkeerbehoefte op momenten dat het aantal parkeerplaatsen op het eigen parkeerterrein van Museumpark Vonk niet voldoende is. Bezoekers van Museumpark Vonk worden in de toekomst op drukke dagen verzocht gebruik te maken van de parkeervoorziening van de High Tech Campus.

Op de foto v.l.n.r. Ward Rennen (Eindhoven Museum), Freek Smolders (High Tech Campus Eindhoven) en Jan-Willem Neggers (High Tech Campus Eindhoven)

Eerder dit jaar is in een parkeerdialoog samen met de omgeving gekeken naar een oplossing voor het parkeervraagstuk van Museumpark Vonk op piekdagen. De belangrijkste uitkomst was dat het faciliteren van parkeren op afstand de verkeersdrukte in de omgeving kan ontlasten. Met de ondertekening van dit convenant wordt het aantal verkeersbewegingen op drukke dagen teruggedrongen. Toekomstige bezoekers van VONK* worden namelijk vooraf al doorverwezen naar het parkeerterrein van de High Tech Campus en vanuit daar met pendelbusjes naar het museum gebracht.

Ward Rennen, directeur-bestuurder Eindhoven Museum: “We hebben in februari en maart samen met omwonenden gekeken naar het parkeervraagstuk van Museumpark Vonk. Tijdens deze parkeerdialoog zijn veel scenario’s besproken. Het beperken van de verkeersbewegingen door parkeren op afstand kwam met afstand als belangrijkste oplossing naar voren. De gesprekken met de High Tech Campus Eindhoven verliepen vlot en we zijn dan ook blij dat we voor lange termijn gebruik kunnen maken van deze parkeervoorziening. Omdat we bezoekers vooraf doorverwijzen naar deze plek zorgen we er op piekdagen voor dat we verkeer zoveel mogelijk aan de voorkant afvangen en het verkeer rondom het museumpark beperken.”

Jan-Willem Neggers, Managing Director High Tech Campus Eindhoven: “Deze samenwerking is een perfect voorbeeld van hoe je bestaande infrastructuur beter kunt benutten. Waarom nieuw aanleggen als je van bestaand gebruik kunt maken? En niet alleen in het kader van duurzaamheid vind ik de samenwerking interessant. Ook inhoudelijk sluit het verhaal van Museumpark Vonk mooi aan op dat van de High Tech Campus. Met techniek van morgen het historische verhaal van Eindhoven vertellen. Ik zie meerdere mogelijke verbindingen en ik kijk uit naar de uitwerking daarvan.”

Over Museumpark Vonk
Museumpark Vonk biedt een plek in Eindhoven waar de hele geschiedenis en het erfgoed van de stad en regio op een innovatieve wijze kunnen worden beleefd. Museumpark Vonk brengt naast een plek voor de verre geschiedenis, ook de recente geschiedenis van de opkomst van de maakindustrie op een vernieuwende wijze onder de aandacht. Museumpark Vonk bouwt voort op het laagdrempelige karakter van het huidige preHistorisch Dorp.