Terugblik inloopbijeenkomst Vonk

Afgelopen 13 juli vond in het preHistorisch Dorp te Eindhoven een inloopbijeenkomst plaats in het kader van het Voorlopig Ontwerp van Museumpark Vonk. Voor de bijeenkomst zijn de omwonenden van de locatie, leden van de werkgroep Museumpark Vonk en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Daarnaast waren onze partners (Studio Marco Vermeulen, Tinker Imagineers, gemeente Eindhoven en Mobycon) aanwezig om toelichting te geven bij de plannen. In totaal mochten we 43 bezoekers ontvangen in het preHistorisch Dorp. 

In dit document vinden jullie de belangrijkste vragen en bevindingen die tijdens de avond zijn opgehaald. De onderwerpen zijn verdeeld zoals dat ook het geval was tijdens de bijeenkomst: Ontwerp, Concept, Parkeren/Verkeer en Proces/Planning. In de bijlagen zijn de ontwerpen en panelen die op 13 juli getoond zijn toegevoegd. 

Ontwerp

Is de hoeveelheid parkeren die nu is ingetekend voldoende bij piekmomenten?
Dat wordt momenteel in het verkeerskundig onderzoek onderzocht

Kan er ook ondergronds geparkeerd worden?
Technisch is dat mogelijk, maar dit is financieel niet haalbaar.

Hoe gaat de begrenzing van de dahliatuin er precies uitzien?
Hetzelfde als nu het geval is.

Is er ruimte voor een nieuw pad langs de dahliatuin?
Ja, er is een voorstel voor een nieuw pad ingetekend op de plankaart. Als hier extra grond voor nodig is, kan die mogelijk worden geruild met grond op het terrein van Leeuw.

Er staat een rij grote bomen langs de dahliatuin, waarom zijn deze niet ingetekend?
Bomen zijn wellicht niet goed zichtbaar op de kaart. Dit zullen we aanpassen. Hier vinden immers geen wijzigingen plaats.

Wordt het fietspad wel of niet toegankelijk voor auto’s?
Niet.

Kan ook maar een gedeelte van het terrein van Leeuw worden gebruikt?
Er wordt door het museum slechts een gedeelte van het terrein van Leeuw gebruikt. De rest wordt ingericht als openbaar groen.

Concept

Hoeveel vonken komen er in het park?
Er zullen in de loop van tijd 10 vonken in het park verschijnen.

Hoe groot zijn de vonken?
De vonken variëren in grootte, van 20m2 – 50 m2 en 4 tot 8 meter hoog.

Wat moet ik me voorstellen bij een vonk?
Vonken zijn grote toestellen die een historisch verhaal verbeelden in de buitenruimte waar je in/op/doorheen kunt lopen en waarvan je soms zelfs onderdelen in beweging kunt zetten. Hoe ze eruit komen te zien weten we nog niet precies, het creatieve proces vindt namelijk in de maakschuur plaats.

Hoe sluit de oude en de nieuwe tijd en park op elkaar aan in Museumpark Vonk?
Spelenderwijs en onderzoekend ontdek je het verhaal van de stad en regio Eindhoven. Vonken beelden overgangen ofwel revoluties tussen tijdvakken in de geschiedenis uit. De vonken komen dan ook tussen de huidige tijdvakken in het dorp te staan. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwrevolutie, tussen prehistorie en middeleeuwen.

Blijft het preHistorisch Dorp zoals het is?
De vonken vormen een inhoudelijke aanvulling op de tijdvakken in het huidige museum. Het preHistorisch Dorp behoud daarbij haar authentieke karakter met elk erf en lemen hut.

Kunnen we straks ook nog komen voor boogschutten en broodjes bakken?
Activiteiten die op dit moment plaatsvinden in het preHistorsich Dorp kunnen in het nieuwe museumconcept ook gehouden worden.

Waarom komt Museumpark Vonk niet in een pand in de binnenstad, in oud industrieel erfgoed?
Alternatieve locaties voor Museumpark Vonk zijn onderzocht. Echter ondersteunt de omgeving van het preHistorisch Dorp de verhalen die Museumpark Vonk straks wil vertellen. Andersom biedt de ontwikkeling van Museumpark Vonk ook de mogelijkheid om het landschap te versterken. Een alternatieve locatie in het centrum is tevens financieel niet haalbaar met een jaarlijks gelijkblijvende gemeentelijke subsidie.

Proces/planning

Ligt het nu al vast dat Museumpark Vonk er komt?
Nee, in november besluit de gemeenteraad op basis van het Voorlopig Ontwerp of ontwikkeling van Museumpark Vonk kan plaatsvinden.

Is er een bestemmingsplanwijziging nodig?
Ja, voor de uitbreiding is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Wie is initiatiefnemer van Museumpark Vonk?
Het Eindhoven Museum is initiatiefnemer.

Parkeren/verkeer

Als het gaat om parkeren/verkeer zijn er veel aandachtspunten en suggesties genoemd.

Hieronder volgt hier een overzicht van:

Suggesties en aandachtspunten voor parkeren/verkeer, opgehaald tijdens de inloopbijeenkomst: 

Aandachtspunten

 • Let op dubbelgebruik bij parkeerplaatsen bij het museum.

 • Let op de parkeerbehoefte van omliggende functies, ook bij parkeren op afstand.

 • Let op overloop van parkeren in de buurt. – 40 parkeerplaatsen bij A. Thijmlaan voor algemeen gebruik.

 • Parkeervakken bij A. Thijmlaan kunnen komen te vervallen.

 • Parkeerdruk komt bovenop extra druk door regulering centrum.

 • Let op sociale veiligheid, parkeerplaats afsluitbaar maken.

 • Zorg voor goede afwikkeling van touringcars.

Suggesties

 • Buslijnen P+R Aalsterweg goed alternatief.

 • Stel parkeerroutes naar park op afstand in.

 • Deelfietsen systeem bij parkeren op afstand of een attractie (paard & wagen).

 • Zorg voor catering/avondeten bij parkeren op afstand (paviljoen?).

 • Vraag een bushalte ter hoogte van het museum aan.

 • Zorg voor goede verbindingen voor langzaam verkeer.

 • Zorg voor separate voet- en fietspaden.

 • Let op: Veel wandelaars door kwetsbaar groen.

 • Geef fietsers korting. – Maak parkeren half ondergronds.

 • Parkeren bij de deur alleen voor gehandicapten.

 • Helemaal geen parkeerplaatsen bij het museum.

 • Behoud de knip in de Jacob Reviuslaan.

 • Houdt fietsdoorsteek Boutenslaan in stand.