Terugblik inloopbijeenkomst Museumpark Vonk

Op dinsdag 20 en donderdag 22 april zijn digitale bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het schetsontwerp van Museumpark Vonk. Op voorhand zijn omwonenden per brief uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Ongeveer 30 personen hebben zich in totaal aangemeld.

Het doel van de bijeenkomsten was om samen met de omwonenden te brainstormen over de ruimtelijke inpassing van Museumpark Vonk. Na een korte inhoudelijke presentatie van Linda Blaauboer en Marco Vermeulen kreeg men de gelegenheid om mee te denken en vragen te stellen over het schetsontwerp.

Dinsdag 20 april

00.00: Introductie
03.59: Toelichting proces
15.45: Toelichting schetsontwerp
28.15: Onderzoeken
29.55: Terras/horeca
32.27 & 45.15: Parkeren
33.40: Relict van heliport
36.55: Inrichting van de Vleut
40.03: Bodemvervuiling
42.35: Rijschool Leeuw
47.45: Afscheiding terrein
50.35: Fiets en wandelpaden
55.08: Vonken
58.50: Exploitatie en gebouwen
1.05.48: Verkeer
1.10.12: Afsluiting

Donderdag 22 april

00.00: Introductie
04.18: Toelichting proces
14.33: Toelichting schetsontwerp
28.20: Fiets- en wandelpaden
46.44: Openbaarheid terrein
49.03: Horeca
01.00.12: Museumconcept
01.08.53 & 01.22.50: Parkeren en verkeer
01.14.31: Spreiding bezoekers
01.21.38: Natuurvriendelijke oevers
01.28.28: Afsluiting