Gemeenteraad Eindhoven stelt bestemmingsplan Museumpark Vonk vast

Dinsdagavond 20 december heeft de gemeenteraad van Eindhoven het bestemmingsplan van Museumpark Vonk vastgesteld. Een ruime meerderheid stemde dinsdagmiddag voor het plan. Vanaf nu kan het museum starten met de voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie van het museumconcept dat de geschiedenis van Eindhoven gaat vertellen.

Het huidige preHistorisch Dorp in de Genneper Parken in Eindhoven wordt omgetoverd tot Museumpark Vonk. Vonk biedt een plek in Eindhoven waar men de hele historie en het erfgoed van de stad en regio op een innovatieve wijze kan beleven. Vonk brengt naast de verre geschiedenis, ook de recente geschiedenis, zoals de opkomst van de maakindustrie, onder de aandacht. Vonk bouwt zo voort op het laagdrempelige karakter van het huidige preHistorisch Dorp.

In juni van dit jaar gaf het college van B&W van de gemeente Eindhoven het ontwerpbestemmingsplan van Museumpark Vonk vrij voor inspraak. Tijdens de terinzagelegging werden verschillende zienswijze ingediend. De afgelopen maanden is gewerkt aan schriftelijke reacties op alle zienswijze en het verwerken van aanpassingen in het bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan de focus nu op de realisatie van Vonk.

Ward Rennen, directeur-bestuurder Eindhoven Museum: “Aan de bestemmingsplanwijziging voor Museumpark Vonk is een intensief proces voorafgegaan. We zijn daarom blij dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Dit geeft ons de mogelijkheid om met onverminderd enthousiasme verder te werken aan de realisatie van het unieke museumconcept met een entreegebouw, museumpark en vonken. Hiermee geven we tevens zowel binnen als buiten de muren van Vonk een duurzame groene impuls aan de Genneper Parken.”

De vaststelling van het bestemmingsplan is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Museumpark Vonk.  Hiermee kan het museum de omgevingsvergunning aanvragen om de uiteindelijke bouw te kunnen starten.  Dit gebeurt in fases, omdat het huidig preHistorisch Dorp gedurende een groot gedeelte van de realisatie openblijft.

Beeld: entreegebouw Museumpark VONK* (Studio Marco Vermeulen)