Terugblik parkeerdialoog met omwonenden Genneper Parken

In drie sessie is VONK* samen met de omwonenden van de Genneper Parken op zoek gegaan naar een robuuste parkeeroplossing. Aanleiding van het organiseren van de parkeerdialoog zijn de zorgen bij omwonenden van de Genneper Parken omtrent parkeren. Het doel van de bijeenkomsten was om rondom het parkeervraagstuk een oplossing te vinden die de juridische toets doorstaat, door de omgeving wordt gedragen, voor VONK* passend is en politiek verdedigbaar is. De drie avonden stonden onder leiding van onafhankelijk voorzitter Nadine Rozenburg.

Woensdag 16 februari vond de eerste bijeenkomst, in een reeks van drie, plaats. In de eerste sessie werden de uitgangspunten van de parkeerdialoog door Eelco Bos (Mobycon) gedeeld met de omwonenden die zich hadden aangemeld. Na een discussie over de cijfers in de presentatie die afweken van de eerder gepresenteerde cijfers in de raadsvergadering van 21 december werden in groepjes (nieuwe) ideeën en oplossingen opgehaald. Op de tweede avond (woensdag 9 maart) werden door de omwonenden in werksessies, onder leiding van verkeersexperts van Mobycon, de bouwstenen uit sessie 1 uitgewerkt naar parkeerscenario’s. Ook dit werd gedaan in kleine groepen. Zo konden alle omwonenden puzzelen met de verschillende bouwstenen (ideeën) die tijdens de eerste avond werden genoemd. Op de derde en laatste avonden (woensdag 23 maart) werd het parkscenario aan de omwonenden gepresenteerd. Omdat de integraliteit in deze parkeeroplossing wordt gemist is er geen volledig draagvlak voor deze parkeeroplossing. VONK* staat hierin met de rug tegen de muur. Zonder intergrale gebiedsoplossing vanuit de gemeente is de oplossing die er nu ligt geen volledige oplossing.

Tijdens de werksessies werd getekend op de kaart