Terugblik eerste bijeenkomst parkeerdialoog

Woensdag 16 februari vond de eerste bijeenkomst, in een reeks van drie, van de parkeerdialoog omtrent de parkeeroplossing van VONK* plaats in Parktheater Eindhoven. Aanleiding van het organiseren van de parkeerdialoog zijn de zorgen bij een aantal omwonenden van de Genneper Parken omtrent parkeren. Het doel van de bijeenkomsten is om rondom het parkeervraagstuk een oplossing te vinden die de juridische toets doorstaat, door de omgeving wordt gedragen, voor VONK* passend is en politiek verdedigbaar is. Deze eerste sessie was bedoeld om (nieuwe) ideeën en oplossingen op te halen bij de omwonenden. De avond stond onder leiding van onafhankelijk voorzitter Nadine Rozenburg.

De avond werd geopend door dagvoorzitter Nadine Rozenburg en daarna volgde een welkomstwoord van Ward Rennen, directeur / bestuurder Eindhoven Museum. Het inhoudelijke gedeelte van de avond werd afgetrapt met een bijdrage van Annelien van Kuilenburg, projectleider VONK*. Zij gaf een update over de status van het project VONK*. Daarna was het de beurt aan Eelco Bos, verkeersdeskundige Mobycon, die de uitgangspunten van het parkeervraagstuk aangaf en daarmee het startpunt van de parkeerdialoog. Waaronder een casus die gebruikt kon worden tijdens de werksessie.

De meeste vragen die na de presentatie werden gesteld hadden betrekking op de cijfers van de parkeeropgave in de presentatie die afweken van de eerder gepresenteerde cijfers. Tijdens de avond is de toezegging gedaan door VONK* en Mobycon om met een inhoudelijke reactie op deze vraag te komen.

Na het inhoudelijke gedeelte, gevolgd door een vragenronde, werd de groep in drieën gesplitst en werd gekeken naar oplossingen voor het parkeerprobleem van VONK*. Mobycon gaat alle input die op de kaarten is geschreven uitwerken tot een aantal ‘bouwstenen’. Deze ‘bouwstenen’ dienen als input voor de tweede bijeenkomst, op woensdag  9 maart. Hier is het de bedoeling dat we een concrete doorvertaling maken naar scenario’s.

Tijdens de werksessies werd getekend op de kaart